trzecia wojna światowa
 

 

Szukajmy Pokoju. Szukajmy Wiedzy. Szukajmy Miłosierdzia i usprawiedliwienia w Oczach Pana. Obwieszczajmy wizje kataklizmu wynikającego z proroctw Izraela, ku pouczeniu, ku opamiętaniu się Rządzących naszym Światem, ku naszemu usprawiedliwieniu!!!

 

 

>>>>>Witam, Na wstępie chciałbym bardzo prosić Osoby odwiedzające tą stronę o zrobienie kopi z archiwum, które zawiera opracowania o tematyce poglądowej, z tego względu, że w czasie, jakiegokolwiek kataklizmu zwłaszcza wojny z użyciem broni jądrowej wszelkie dane, na serwerach przepadną. Artykuły zawarte w archiwum są oczywiście do wglądu. Z góry najmocniej dziękuję.<<<<<

Archiwum.

Dlaczego mi na tym zależy? Dlatego że jestem przekonany, że w nie dalekiej przyszłości dojdzie do trzeciej wojny światowej z użyciem broni atomowej. Na jakiej podstawie tak uważam?

http://forum.gazeta.pl/forum/f,13190,Biblia.html

Cyt: " Z Księgi Daniela wynika, że głównym mocarstwem XXI wieku będzie Rosja. Co prawda, podczas III wojny światowej zostanie poniżona (11:29b,30a). Szybko jednak odbuduje swoją potęgę.

Przed IV wojną światową władzę w Rosji będzie sprawował dyktator, -rządzący w stylu Aleksandra Macedońskiego. Jego bogiem będzie potęga militarna (11:36-39). Rosja wejdzie w sojusz z państwami azjatyckimi. Ta "szarańcza z północy" spustoszy Zachód (Joela 2:1-11). Rosja zada wówczas śmiertelną ranę Stanom Zjednoczonym (Daniela 11: 40-43; por. Apokalipsa 13:3). Po III wojnie światowej pojawi się "bestia" = rząd światowy (Apokalipsa 13:1,2,7b). Po IV wojnie światowej królowie ziemi oddadzą jej swą władzę (Apokalipsa 17:17). Ten twór zniszczy kościoły chrześcijańskie (Apokalipsa 17:16). To jest jednak daleka przyszłość.

Co czeka nas w najbliższej przyszłości?

W Księdze Daniela czytamy: "W czasie wyznaczonym [król północy = Rosja] powróci z powrotem [odzyska utracone wpływy] i wkroczy na południe [wiele wskazuje, że może to być Gruzja], ale nie będzie jak wcześniej [zwycięstwa, jak w 1921] i jak później [w 2008], gdyż ruszą przeciw niemu mieszkańcy wybrzeży Kittim [Zachód], i będzie poniżony i zawróci" (11:29,30a). Jakie logiczne wnioski można wyciągnąć z tej zapowiedzi?

Jeżeli Niebo zaplanowało powrót Rosji na wielką skalę, (a wiele na to wskazuje) obecny kryzys gospodarczy zapewne pogłębi się, umożliwiając Rosji odzyskanie wpływów, które utraciła po rozpadzie Związku Radzieckiego. W związku z tym nieunikniony będzie rozłam, lub wręcz rozpad Unii Europejskiej i NATO.

Biblia nie mówi wprost, który kraj jest południem,gdzie wkroczy armia rosyjska. Jeżeli zwrot: "jak wcześniej i jak później",dotyczy wyłącznie obszaru południa, wskazywałoby to na Gruzję. Wcześniej Rosjanie triumfowali tu w roku 1921, później w 2008. Wcześniejszy fragment tej wizji nawiązuje do historii Rosji po II wojnie światowej: "I powróci [król północy] do ziemi swej z dobrami wielkimi [1945], a serce jego przeciw przymierzu świętemu [ateizm państwowy], i będzie działał skutecznie [odnosił sukcesy na scenie politycznej], i zawróci do ziemi swojej" (11:28). W ostatnim fragmencie tego tekstu zapowiedziano, że garnizony rosyjskie powrócą do kraju. Do pełnej realizacji tego planu też potrzebny był narastający kryzys gospodarczy, który mocno uderzył kraje bloku wschodniego, powodując rozpad Związku Radzieckiego i Układu Warszawskiego. To tylko wielki skrót. Dla wielu to dziś bajeczki. Czas pokaże, kto miał rację. ......"


Przyczyną konfliktu z Zachodem ma być wkroczenie "króla północy" na południe.Rozsądek podpowiada, że najwyższy czas, by przygotowywać bezpieczne
schronienie (najlepiej z dala od dużych miast i miejsc strategicznych).
Momentem, w którym należy udać się do miejsc schronienia, będzie wkroczenie
oddziałów rosyjskich na południe (prawdopodobnie Gruzja).


Zapraszam do przeczytania poniższego opracowania:

KOMENTARZE BIBLIJNE  Liczb 24:23,24 maj 2000r.
Proroctwo Balaama
 

Rozdział XXIV Księgi Liczb zawiera kilka proroctw. Dotyczą one Izraela oraz jego sąsiadów. Ostatnie z nich, najbardziej zagadkowe, podane w formie przypowieści, nawiązuje do dalszej przyszłości.

W tekście biblijnym czytamy:

Ten hebrajski zwrot, występuje najczęściej w kontekście masakry i grozy. (4Mo.21:29,30; Je.4:13; Oz.9:12)

Ten okrzyk przerażenia, wprowadza niepokojące pytanie: kto pozostanie przy życiu, gdy Bóg wprowadzi w czyn to, co wyznaczył? Następne zdanie podpowiada, że chodzi o powierzenie potężnej władzy symbolicznemu Aszszurowi (Rz.13:1, BT; Iz.10:5-15; Hab.1:12b, BW).

O czym mówi to zatrważające proroctwo?

Wielu uczonych zastanawiało się nad treścią tej zagadkowej zapowiedzi. Pewien wybitny teolog zauważył: "Ogólna myśl jest następująca: Po tych przewrotach i walkach na Wschodzie, przybędą nowe wojska okrętami przez morze Śródziemne. One to pokonają wszystkich dawniejszych zwycięzców, jak i zwyciężanych, to jest Asyrię, która tutaj jest brana w znaczeniu ogólnym, jako kraj, względnie kraje odnoszące zwycięstwa [...] Daniel (11:30) rozwija to proroctwo".

Uczeni zauważyli, że nazwy występujące w tym proroctwie mają znaczenie symboliczne. Faktycznie, starożytna Asyria nie uległa wrogom z zachodu. Rozgromili ją Medowie i Babilończycy. Nie przypłynęli na okrętach. Nie oniej jest tu więc mowa. Asyria w wielu proroctwach biblijnych ma znaczenie symboliczne. Np. Zachariasz około 100 lat po rozgromieniu Asyrii zapowiada: "I poniżona zostanie pycha Asyrii" (10:11b, NW).

Proroctwo Balaama mówi o jakiejś wielkiej wojnie. Nawiązuje do tego kontekst: "Biada! Kto pozostanie przy życiu, gdy ustanowi go Bóg?". Potęga zobrazowana przez Asyrię siać będzie w dniu Pańskim zniszczenie. W początkowej fazie konfliktu, opisanego w Księdze Liczb 24:24, odniesie sukcesy militarne. Do wojny tej w pewnym momencie wkroczą okręty od strony zachodu i upokorzą "Aszszura"oraz "Ebera" - jego bliskowschodnich sojuszników. Proroctwo to mówi również o tym, że w późniejszym czasie potęga z zachodu, pogromcy "Aszszura", przestaną istnieć na zawsze.

 
1 strona z [ 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, ]
 
Strona główna
Download
Linki
Poczta